Diena vēsturē:

1927.12.13.- Tika veikta Kulpju tilta pārlaiduma statiskā pārbaude

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs

Aktuāli


2015.gada 14.aprīlī izdots Ministru kabineta rīkojums Nr.186 “Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu Latvijas Dzelzceļnieku biedrībai”
2017.gada 12.janvārī LDzB SC veikta LATAK uzraudzības vizīte un akreditācija saglabāta līdz 2020.gada 11.maijam
Būvniecības informatīvās sistēmas (BIS) mājas lapas adrese: www.bis.gov.lv

LDzB SC dokumentu pieņemšanas/izsniegšanas laiks:
Otrdienās, ceturtdienās no 14.00-16.00
Citā laikā iepriekš saskaņojot: 67233622, 27868171, 29146458.

Nākamie pasākumi:

5.decembris plkst.10.00-15.00 ITA kursi “Grozījumi būvniecības likumdošanā”


10.,11.decembris izbraukuma lekcijas/nodarbības Daugavpils tehnikuma audzēkņiem


11.decembris plkst.10.00-12.00 eksāmens Dzelzceļa signalizācijas sistēmu un tīklu būvspeciālistu sertificēšanas grupai


13.decembris plkst.10.00-12.00 eksāmens Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvspeciālistu sertificēšanas grupai