Diena vēsturē:

1976.02.16.- Juglas stacijā ar firmas vilcienu Baltika notika smagākā avārija dzelzceļa vēsturē

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs

Nākamie pasākumi 2020.gada janvārī:

14.janvārī plkst. 10:00 eksāmens Dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvspeciālistiem

21.janvārī plkst. 10:00 eksāmens Dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvspeciālistiem

22.janvārī plkst. 10:00 eksāmens Dzelzceļa sliežu ceļu būvspeciālistiem

23.janvārī plkst. 10:00 eksāmens Dzelzceļa kontakttīklu būvspeciālistiem

30.janvārī plkst. 10:00 eksāmens Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvspeciālistiem

Informācija par tālākizglītības kursu apguves iespējām

www.cmb.lv


www.komunikacijugrupa.lv


www.ldzb.lv/lv/2019_g_LDzBITA.pdf