Diena vēsturē:

1919.08.05.- Ministru prezidents K.Ulmanis apstiprina jaunu dzelzceļa struktūru, kas darbosies LR labā

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs

Nākamie pasākumi 2020.gada maijā,jūnijā:

Sakarā ar ārkārtas situācijas ierobežojumiem, eksāmeni notiek individuāli paziņojot speciālistiem par ierašanās laiku.

Informācija par tālākizglītības kursu apguves iespējām

www.cmb.lv


www.komunikacijugrupa.lv


www.ldzb.lv/lv/2019_g_LDzBITA.pdf