Diena vēsturē:

1976.02.16.- Juglas stacijā ar firmas vilcienu Baltika notika smagākā avārija dzelzceļa vēsturē

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs

Aktuāli


2015.gada 14.aprīlī izdots Ministru kabineta rīkojums Nr.186 “Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu Latvijas Dzelzceļnieku biedrībai”
2017.gada 12.janvārī LDzB SC veikta LATAK uzraudzības vizīte un akreditācija saglabāta līdz 2020.gada 11.maijam
Būvniecības informatīvās sistēmas (BIS) mājas lapas adrese: www.bis.gov.lv

LDzB SC dokumentu pieņemšanas/izsniegšanas laiks:
Otrdienās, ceturtdienās no 14.00-16.00
Citā laikā iepriekš saskaņojot: 67233622, 27868171, 29146458.

Nākamie pasākumi:

8.februārīplkst. 10.00-12.00 eksāmens Dzelzceļa kontakttīklu būvspeciālistu grupai


15.februārī plkst.10.00-12.00 eksāmens Dzelzceļa signalizācijas sistēmu un tīklu būvspeciālistu grupai


22.februārī plkst.10.00-12.00 eksāmens Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvspeciālistu sertificēšanas grupai