Diena vēsturē:

1921.03.15.- pirmie no Padomju Krievijas atgūtie preču vagoni šķērsoja robežu

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs

Aktuāli


2015.gada 14.aprīlī izdots Ministru kabineta rīkojums Nr.186 “Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu Latvijas Dzelzceļnieku biedrībai”
2017.gada 12.janvārī LDzB SC veikta LATAK uzraudzības vizīte un akreditācija saglabāta līdz 2020.gada 11.maijam
Būvniecības informatīvās sistēmas (BIS) mājas lapas adrese: www.bis.gov.lv

LDzB SC dokumentu pieņemšanas/izsniegšanas laiks:
Otrdienās, ceturtdienās no 14.00-16.00
Citā laikā iepriekš saskaņojot: 67233622, 27868171, 29146458.

Nākamie pasākumi 2019.gada martā:

14.martā plkst.10.00 eksāmens Dzelzceļa inženiertehnisko būvju būvspeciālistiem


19.martā plkst.14.00 LDzB SC ikgadējā sanāksme par PPPN darba rezultātiem 2018.gadā


21.martā plkst.10.00 eksāmens Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvspeciālistiem


Informācija par tālākizglītības kursu apguves iespējām