Diena vēsturē:

1904.11.11.- Atklāj regulāru satiksmi Krustpils - Tukuma iecirknī

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs

Aktuāli


2015.gada 14.aprīlī izdots Ministru kabineta rīkojums Nr.186 “Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu Latvijas Dzelzceļnieku biedrībai”
2017.gada 12.janvārī LDzB SC veikta LATAK uzraudzības vizīte un akreditācija saglabāta līdz 2020.gada 11.maijam
Būvniecības informatīvās sistēmas (BIS) mājas lapas adrese: www.bis.gov.lv

LDzB SC dokumentu pieņemšanas/izsniegšanas laiks:
Otrdienās, ceturtdienās no 14.00-16.00
Citā laikā iepriekš saskaņojot: 67233622, 27868171, 29146458.

Nākamie pasākumi:

6.novembris plkst.15.00-17.00 psihologu dienas - Darba spēju paaugstināšana un emocionālā stabilitāte


7.novembris plkst.15.00-17.00 psihologu dienas - Fotogrāfija kā iedvesma un dzīves spēks


14.novembris plkst.14.00-16.00 LLU studenti


20.novembris plkst.10.00-12.00 eksāmens Dzelzceļa signalizācijas sistēmu un tīklu būvspeciālistu sertificēšanas grupai


29.novembris plkst.10.00-12.00 eksāmens Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvspeciālistu sertificēšanas grupai