Diena vēsturē:

2020.10.26.- uzsakta Rigas pasazieru stacijas parbuve "RailBaltica" projekta ietvaros

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs

Nākamie pasākumi 2020.gada oktobrī:

6.oktobrī plkst. 10:00 eksāmens Elektrodrošības grupas iegūšanai

14.oktobrī plkst. 10:00-14:00 Inženiertehniskā apvienība (ITA) rīko semināru “Būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība dzelzceļa infrastruktūrās un būvobjektos”

22.oktobrī plkst. 09:00 eksāmens Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvspeciālistiem

Informācija par tālākizglītības kursu apguves iespējām

www.cmb.lv


www.komunikacijugrupa.lv


www.ldzb.lv/lv/2019_g_LDzBITA.pdf


LDZ mācību centrs