Diena vēsturē:

1938.04.01.- iegādāta un izgatavota 871 platceļu pārmija, 2047 krusteņi un 44 krustojumi. Pievadceļiem piegādātas un izgatavotas pavisam 293 pārmijas un 304 krusteņi

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs

Nākamie pasākumi 2020.gada martā:

5.martā plkst. 10:00 eksāmens eksāmens Dzelzceļa inženiertehnisko būvju būvspeciālistiem

9.martā plkst. 14:00 LDzB SC pārskats par 2019.gadā paveikto PPP novērtēšanas jomā

24.martā plkst. 10:00 eksāmens Dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvspeciālistiem

26.martā plkst. 10:00 eksāmens Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvspeciālistiem

Informācija par tālākizglītības kursu apguves iespējām

www.cmb.lv


www.komunikacijugrupa.lv


www.ldzb.lv/lv/2019_g_LDzBITA.pdf