Diena vēsturē:

1926.10.21.- Uzstādīja tilta pār Bērzes upi pārlaidumu un veica statisko slodzes testu

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs

Nākamie pasākumi 2019.gada oktobrī:

3.oktobrī plkst.14.00 LDZB SC ekspertu kopsapulce

24.oktobrī plkst.10.00 eksāmens Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvspeciālistiem

30.oktobrī 10.00 - 16:00ITA organizētie kursi “Būvdarbu veikšanas kārtība publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā”

Informācija par tālākizglītības kursu apguves iespējām

www.cmb.lv


www.komunikacijugrupa.lv


www.ldzb.lv/lv/2019_g_LDzBITA.pdf