Diena vēsturē:

1937.11.16.- reģistrēts lielakais piekrauto vagonu skaits diennaktī - 2208

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs

Nākamie pasākumi 2019.gada novembrī:

13.novembrī 10:00-16:00 ITA organizētie kursi “Grozījumi būvniecības likumdošanā ” (4 stundas).

14.novembrī 15:00-16:00 LDzB SC psihologi piedāvā dzelzceļa nozares darbiniekiem un visiem ieinteresētajiem bezmaksas semināru: “Pirmā psiholoģiskā palīdzība ārkārtas situācijās”

21.novembrī plkst. 10:00 eksāmens Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvspeciālistiem

Informācija par tālākizglītības kursu apguves iespējām

www.cmb.lv


www.komunikacijugrupa.lv


www.ldzb.lv/lv/2019_g_LDzBITA.pdf