Diena vēsturē:

1895.05.19.- tika sākta Pērnavas stacijas celtniecība, ar to šakās Pērnavas-Valgas šaursliežu līnijas būvniecība

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs

Nākamie pasākumi 2019.gada maijā:

23.maijā plkst.10.00 eksāmens Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvspeciālistiem


Informācija par tālākizglītības kursu apguves iespējām

www.cmb.lv


www.komunikacijugrupa.lv


www.ldzb.lv/lv/2019_g_LDzBITA.pdf