Diena vēsturē:

1919.08.01.- dibināta Latvijas dzelzceļa virsvalde

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs





Nākamie pasākumi 2021.gadā:

Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem būvspeciālisti un pretendenti uz sertifikātu tiek uzaicināti individuāli, ņemot vērā šo pievienoto eksaminēšanas kārtību

Informācija par tālākizglītības kursu apguves iespējām

www.cmb.lv


www.komunikacijugrupa.lv


www.ldzb.lv/lv/2019_g_LDzBITA.pdf


LDZ mācību centrs