Diena vēsturē:

1895.05.19.- tika sākta Pērnavas stacijas celtniecība, ar to šakās Pērnavas-Valgas šaursliežu līnijas būvniecība

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs

Aktuāli


2015.gada 14.aprīlī izdots Ministru kabineta rīkojums Nr.186 “Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu Latvijas Dzelzceļnieku biedrībai”
2017.gada 12.janvārī LDzB SC veikta LATAK uzraudzības vizīte un akreditācija saglabāta līdz 2020.gada 11.maijam
Būvniecības informatīvās sistēmas (BIS) mājas lapas adrese: www.bis.gov.lv

LDzB SC dokumentu pieņemšanas/izsniegšanas laiks:
Otrdienās, ceturtdienās no 14.00-16.00
Citā laikā iepriekš saskaņojot: 67233622, 27868171, 29146458.

Nākamie pasākumi:

16.maijāplkst. 10.00-12.00 ITA rīkotie kursi Savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijās (SITS) Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas infrastruktūras apakšsistēma


18.maijā LDzB Valdes sēde


24.maijā plkst.10.00-12.00 PPP novērtēšanas gada atskaites sapulce


19.aprīlī plkst.10.00-12.00 eeksāmens Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvspeciālistu sertificēšanas grupai