Diena vēsturē:

1921.08.16.- sākās pasažieru satiksme starp Rīgu un Tallinu

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs

Nākamie pasākumi 2019.gada augustā:

13.augustā plkst.10.00 eksāmens Dzelzceļa inženiertehnisko būvspeciālistu grupai


22.augustā plkst.10.00 eksāmens Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvspeciālistiem


Informācija par tālākizglītības kursu apguves iespējām

www.cmb.lv


www.komunikacijugrupa.lv


www.ldzb.lv/lv/2019_g_LDzBITA.pdf