Diena vēsturē:

1860.01.26.- Dzelzceļa līnijas Sanktpēterburga - Varšava iecirkņa Pleskava-Ostrova atklāšana

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs

Nākamie pasākumi 2020.gada decembrī:

Sakarā ar valstī noteikto karantīnu visi plānotie eksāmeni decembrī atcelti.

Plānojam eksāmenu Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvspeciālistu grupai 14.janvārī 2021.gadā.

Lai mierīgs un veselīgs gada noslēgums!

Informācija par tālākizglītības kursu apguves iespējām

www.cmb.lv


www.komunikacijugrupa.lv


www.ldzb.lv/lv/2019_g_LDzBITA.pdf


LDZ mācību centrs