Diena vēsturē:

1868.11.21.- Atklāta 38 verstu un 3200 pēdu (41,5 km) garā 1524 mm platā Rīgas - Jelgavas divceļu dzelzceļa līnija

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs

Nākamie pasākumi 2020.gada novembrī:

25.novembrī plkst. 10:00-14:00 Inženiertehniskā apvienība (ITA) rīko semināru “Būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība dzelzceļa infrastruktūrās un būvobjektos”

Informācija par tālākizglītības kursu apguves iespējām

www.cmb.lv


www.komunikacijugrupa.lv


www.ldzb.lv/lv/2019_g_LDzBITA.pdf


LDZ mācību centrs