Diena vēsturē:

1937.06.21.- Mira pirmās Latvijas valsts satiksmes ministrs Jānis Pauļuks. Viņa darbības laikā tika paveikta svarīgāko kara postījumu atjaunošana uz Latvijas dzelzceļa

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs

Nākamie pasākumi 2021.gadā:

Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem būvspeciālisti un pretendenti uz sertifikātu tiek uzaicināti individuāli, ņemot vērā šo pievienoto eksaminēšanas kārtību

Informācija par tālākizglītības kursu apguves iespējām

www.cmb.lv


www.komunikacijugrupa.lv


www.ldzb.lv/lv/2019_g_LDzBITA.pdf


LDZ mācību centrs