Diena vēsturē:

1926.10.21.- Uzstādīja tilta pār Bērzes upi pārlaidumu un veica statisko slodzes testu