Skatīt Jaunumus!

Dzelceļš ir ne tikai ērts transporta veids, bet arī fascinējoša aizraušanās simtiem tūkstošu   cilvēku daudzās valstīs, to skaitā arī Latvijā. Šī aizraušanās izpaužās visdažādākajās formās - ritošā inventāra kolekcionēšanā un restaurācijā, tvaika lokomotīvju numerācijas pētīšanā un salīdzināšanā, braukšanā ar tvaika lokomotīvēm, drezīnām vai modeļu dzelceļiem, šo modeļu izgatavošanā un dzelzceļa relikviju vākšanā. Lai arī kādā formā minētais hobijs izpaustos, visus šos cilvēkus vieno - interese par dzelzceļu, tā vēsturi, šodienu un nākotni.

     - Sertificēšanas centrs

     - Inženiertehniskā apvienība

     - Eiropas Dzelzceļnieku asociācija