Diena vēsturē:

1924.09.16.- Ministru kabinets piekrita 1,524 m plata dzelzceļa būvei no Liepājas uz Jelgavu caur Saldu