Diena vēsturē:

2020.10.26.- uzsakta Rigas pasazieru stacijas parbuve "RailBaltica" projekta ietvaros