Inženiertehniskā apvienība

Latvijas Dzelzceļnieku biedrība

 

Kontakti 

LDzB ITA Padome

1. Māris Riekstiņš - LDzB ITA priekšsēdētājs - 67028232 29531011 maris.riekstins at sam.gov.lv

2. Lidija Tihaja - LDzB ITA priekšsēdētāja vietniece - 67234754 27182201 lidija.tihaja at ldz.lv

3. Sergejs Čigaks - Pārvadātāju sekcijas vadītājs - 67234919 29531667 sergejs.cigaks at ldz.lv

4. Josifs Karasinskis - Elektrotehniskās sekcijas vadītājs - 67234426 29531106 josifs.karasinskis at ldz.lv

5. Sergejs Mihailovs - Ceļu sekcijas vadītājs - 67234526 29531163 sergejs.mihailovs at ldz.lv

6. Viktors Žilinskis - Kustības sekcijas vadītājs - 67232028 29532943 viktors.zilinskis at ldz.lv

7. Artūrs Bite - Ritošā sastāva sekcijas vadītājs - 67234051 29531036 arturs.bite at ldz.lv

8. Lilija Dzeniša - Rēzeknes nodaļas koordinatore - 64617822 20297429 lilija.dzenisa at ldz.lv

9. Jeļena Seļicka - Daugavpils nodaļas koordinatore 65487248 jelena.selicka at ldz.lv

10. Jurijs Stukovs - Liepājas nodaļas koordinators - 63416200 29532766 jurijs.stukovs at ldz.lv

11. Aleksandrs Tkačovs - Ventspils nodaļas koordinators – 63617404 29532949 aleksandrs.tkacovs at ldz.lv

 

Aktivs

1. Viktors Ļiskovs – Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirkņa galvenā inženiera vietnieks - 67238109, 29531723 viktors.liskovs at lrc.lv

2. Toivo Lukonens – A/S „LatRailNet” Jaudas sadales pārvaldes direktors - 67803573, 29531033 toivo.lukonens at ldz.lv

3. Vladimirs Deruks – A/S „Pasažieru vilciens” Tehniskā departamenta vadītājs - 67232277 vladimirs.deruks at pv.ldz.lv

4. Oļegs Zeļenkovs – Tehniskās vadības direkcijas Tehnoloģijas daļas vadītājs - 67234138, 29531677 olegs.zelenkovs at ldz.lv

5. Aleksandrs Zjatkovs – LDz Ģenerāldirekcijas Galvenā inženiera daļas tehniskās nodaļas vadītājs - 67234434, 29531048 aleksandrs.zjatkovs at ldz.lv

6. Nataļja Sila - SIA „LDz CARGO” Starptautisko pasažieru pārvadājumu daļas vadošā inženiere - 67234893, 29532372 natalja.sila at ldz.lv

7. Jevgenijs Pučinskis – SIA „LDz CARGO” Rīgas reģionālā centra tehniskās daļas vadītājs - 67234579, 29531884 jevgenijs.pucinskis at ldz.lv

8. Vitālijs Ševčenko – SIA „LDz CARGO” Attīstības departamenta Attīstības nodaļas vadošais inženieris - 67233368, 27494120 vitalijs.sevcenko at ldz.lv

9. Romans Jefanovs - Rīgas ekspluatācijas iecirkņa Tehniskās daļas vadītājs - 67233860, 29531628 romans.jefanovs at ldz.lv

10. Mārtiņš Keruss - Finanšu direkcijas Procesu inovācijas nodaļas vadošais informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs – 67233024, 28231130 martins.keruss at ldz.lv

11. Aleksandrs Dembovskis - Tehniskās inspekcijas vecākais tehniskais inspektors - 67234425, 29531354 aleksandrs.dembovskis at ldz.lv

12. Vladimirs Kovaļovs - SIA „LDz Infrastruktūra” Ražošanas direkcijas galvenais inženieris - 65487474, 29532480 vladimirs.kovalevs1 at ldz.lv

13. Anatolijs Vasiļjevs – 67703889

14. Boriss Perniķis - 29531120

15. Genādijs Buraks – 2953 1132

16. Anatolijs Konstantinovs - 29531153

17. Poļikarps Kuprijanovs - 29551607