Inženiertehniskā apvienība

Latvijas Dzelzceļnieku biedrība

Pirms Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Inženiertehniskās apvienība 2003. gadā iekļāvās Latvijas dzelzceļnieku biedrības sastāvā, tā pastāvēja kā juridiski pastāvīga sabiedriska organizācija -„Latvijas dzelzceļnieku inženiertehniskā biedrība” no 1992.gada. Bet vēl pirms 1991.gada „Dzelzceļa inženiertehniskā biedrība” bija Baltijas dzelzceļa struktūrvienība. Biedrības ilggadējā priekšsēdētāja vietnieka Poļikarpa Kuprijanova atmiņas drīzumā varēsim lasīt.
Latvijas dzelzceļnieku biedrības Inženiertehniskā apvienība (ITA) darbojas kā patstāvīga Latvijas dzelzceļnieku biedrības struktūra. Tās darbības mērķis ir veidot un nodrošināt organizatoriska, zinātniski-tehniska un ekonomiska rakstura priekšnoteikumus LDzB biedru radošā potenciāla attīstībai un realizēšanai, veicināt zinātniskas attīstības politikas veidošanu un īstenošanu dzelzceļa nozarē, tehniskās attīstības prognozēšanu, ideju un priekšlikumu novērtēšanu un ieviešanu nozares darbā.
Savas pastāvēšanas laikā Inženiertehniskā apvienība veikusi un iesaistījusies visdažādākajos ar dzelzceļa nozari saistītos inženiertehniskos jautājumos. Tā piemēram, laikā no 1999. līdz 2005. gadam sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas dzelzceļš” tika rīkoti ikgadēji konkursi par priekšlikumiem materiāltehnisko resursu ekonomijai. Konkursos tika iesniegti 47 priekšlikumi, no kuriem 23 tika atzīti par efektīviem. 2002.-2007.gadā ITA pamatojoties uz Valsts darba inspekcijas izdotu licenci veica „Latvijas dzelzceļa” darbinieku apmācību un atestāciju darbam ar bīstamām iekārtām. Tika apmācīti ap 2000 un atestēti ap 900 darbinieku. 2003.-2006.gadā ITA pamatojoties uz Elektrosakaru inspekcijas izdotu licenci veica „Latvijas dzelzceļa” darbinieku apmācību un atestāciju darbam ar elektroiekārtām ar spriegumu līdz 20 kV. Tika apmācīti un atestēti ap 50 darbinieku. Visā darbības laikā ITA ir organizējusi gan seminārus par dzelzceļa tēmām Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī, gan inženiertehnisko darbinieku meistarības konkursus, gan ekskursijas uz dažādiem ar dzelzceļu saistītiem objektiem. ITA ir izpildījusi pasūtījumus gan darba drošības plakātu, gan normatīvi tehniskās dokumentācijas izstrādē. Veicot iepriekšēju sagatavošanos, ITA piedāvā LDzB kongresam apstiprināšanai kandidātus goda nosakuma „Izcils dzelzceļa inženieris” piešķiršanai. Protams, ikgadēji nozīmīgākais ITA pasākums ir „Dzelzceļa inženieru diena”. Jau divpadsmit gadus dažādās Latvijas pilsētās tiek pulcētas dzelzceļnieku komandas, kuras sacenšas zināšanās, jautrībā un asprātībā par dzelzceļa tēmu. Katra gada pasākums notiek ar noteiktu moto.
Tā, piemēram, 2012.gada septembrī Daugavpils Valsts tehnikuma viesmīlīgajās telpās norisinājās kārtējie, nu jau divpadsmitie dzelzceļa inženieru svētki. Kopā ar ITA priekšsēdētāju pasākumu atklāja Daugavpils domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova. Vislielāko atbalstu pasākuma organizēšanā sniedza tehnikuma direktore Ingrīda Brokāne. Ciemos atbrauca arī kolēģi no Lietuvas dzelzceļa inženieru savienības ar prezidentu Virgiliju Jastremskasu priekšgalā. Inženierdiena Daugavpilī bija īpaša arī ar to, ka tieši pirms pieciem gadiem Inženierdienas svinības notika tajās pašās Daugavpils Valsts tehnikuma telpās un notika tas tieši tādā pašā datumā – 8.septembrī. Šis notikums lieliski sasaucas ar šī gada Inženierdienas tēmu – „Pieci gadi – piecas meitas”, atzīmējot piecus gadus kopš Latvijas dzelzceļā tika pabeigts restrukturizācijas process un tika dibinātas trīs jaunas meitsabiedrības, kurām vēlāk pievienojās vēl divas „māsiņas”. Kā jau katru gadu notika gada labāko inženieru apbalvošana. Daugavpils Valsts tehnikuma vokālā kolektīva soliste labākos inženierus sveica ar brīnišķīgajām dziesmām, skatītāji varēja iejusties arī modes skatē, jo tehnikuma audzēkņi publikai nodemonstrēja divas drēbju kolekcijas. Par zinošāko, atjautīgāko, asprātīgāko un gudrāko inženieru titulu cīnījās sešas komandas. Ar katru gadu pieaug pasākuma apmeklētāju skaits, šai reizē inženierdienas apmeklētāju skaits jau pārsniedza divus simtus. Taču tas nebija vienīgais rekords - inženierdienas pasākumā pirmoreiz piedalījās sešas komandas: komanda no Rīgas „PPP”, komanda no Liepājas „Septiņos vējos”, komanda no Jelgavas „Zemgale”, komanda no Daugavpils „Latgale”, uz uzaicinājumu piedalīties atsaucās komanda no SIA „L-Ekspresis” ar nosaukumu „Ekspress-šov” un savu komandu dalībai izvirzījis arī Daugavpils Valsts tehnikums – komanda „DVT”. Skatītāji atbalstīja un pārdzīvoja par savām komandām, ar nepacietību gaidīja nākamos konkursus un priekšnesumus. Jāatzīmē, ka ar katru gadu līdz ar apmeklētāju skaitu pieaug arī komandu sagatavošanās līmenis. Šogad komandas iepriecināja skatītājus ar profesionāli sagatavotajiem priekšnesumiem, kuru laikā dziedāja, dejoja, rādīja videofilmas un prezentācijas, par ko tika apbalvoti ar skaļiem aplausiem. Visaugstāko žūrijas vērtējumu izpelnījās komanda no Rīgas „PPP” kopvērtējumā izcīnot godpilno pirmo vietu. Šī komanda bija izlozējusi sesto kārtas numuru, visos konkursos viņi uzstājās kā pēdējie, visilgāk gaidīdami savu „zvaigžņu stundu”, taču tā nebija vienkārši sagadīšanās. „PPP” komandas mājas darbs bija cienīgs konkursa programmas noslēgums, neapšaubāmi ikviens sajuta lepnumu par savu piederību inženieru saimei. Kauss par otro vietu palika turpat Daugavpilī „Latgales” komandas izcīnīts. Neskatoties uz debiju Inženierdienas pasākumā, komanda „Ekspress-šov” neaizbrauca mājās bez godalgas, izcīnīdama trešo vietu. Visi kopā, organizatori, komandu dalībnieki, žūrija un skatītāji labi pacentās un sagādāja sev lieliskus svētkus, paldies visiem! Kā jau vienmēr, pasākuma noslēgumā žūrijas priekšsēdētājs M.Riekstiņš nosauca nākamo Inženieru dienas svētku norises vietu – 2013. gadā tiekamies Liepājā!